Tolong Merdekakan Pemikiran!

Tolong Merdekakan Pemikiran! Tolong merdekakan pemikiran daripada turut manusia kepada turut Nabi Muhammad s.a.w Tolong Merdekakan Pemikiran! Tolong merdekakan pemikiran daripada menurut sesama manusia kepada turut Nabi Muhammad s.a.w