Kesan negative webhosting menawarkan space besar

Jika dilihatkan kebanyakan webhosting provider terutama dari Malaysia yang menawarkan ruangan storage/simpanan amat besar sehingga menjangkau 300GB, 250GB mahupun 100GB. Tetapi yang paling banyak 300GB. Jika diikutkan secara logik, hosting provider yang stabil sudah semestinya menggunakan Dedicated Server untuk menjual ‘Shared’ hosting.