Webhosting, mahal tak mahu, murah di hina

Di Malaysia secara umumnya lumrah manusia  jika ingin membeli sesuatu barangan sudah semestinya mahukan yang murah .. kalau boleh percuma lagi di mahukan. “Inilah realiti bukan fantasi”. Inilah sikap segelintir orang Islam di Malaysia .. apabila ingin membeli sesuatu barangan.