KWSP EPF Dividen tahun 2018

Hari ini KWSP telahpun mengistiharkan dividen mereka pada tahun lepas dengan kadar sebanyak 6.15% untuk simpanan nasional manakala sebanyak 5.90% untuk simpanan shariah. Anda boleh melakukan semakan penyata terkini hari ini melalui i-akaun (akaun online) untuk jumlah sebenar dividen yang berjaya anda perolehi.